Archive for Nang Jitlada

Phra Nang Jitlada, Wat Phra Kaew

Posted in Phra Jitlada, Wat phra kaew with tags , , , , , on January 26, 2011 by ahaina

Phra Nang Jitlada

Phra Nang Jitlada

Phra Nang Jitlada (Phra Nang Phaya image,) B.E.,2539, created by Wat Phra Kaew, Bangkok.

%d bloggers like this: